ZAKAT EMAS - AHMAD PAZIL BIN MD ISA

AHMAD PAZIL BIN MD ISA

BERITA INFORMASI TERKINI

Facebook

ZAKAT EMAS

ZAKAT EMAS

Islam memandang emas sebagai unsur kekayaan alam yang hidup, iaitu mampu berkembang dan dikembangkan. Daripada emas, manusia dapat menjana kekayaan dalam bentuk lain. Malah disebabkan sifatnya yang istimewa maka ia dijadikan mata wang dan perhiasan bagi wanita oleh sebab itu, Allah S.W.T mewajibkan zakat ke atas emas.

Kewajipan menunaikan zakat emas telah disebut secara jelas dalam al-Quran, Allah S.W.T berfirman:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara pendita-pendita dan ahli-ahli agama (Yahudi dan Nasrani) memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah (agama Islam). Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
[At-Taubah 9:34]

Rasulullah S.A.W turut memberi amaran kepada golongan yang enggan menunaikan zakat emas dengan sabda Baginda: Pemilik emas dan perak (Riwayat Muslim)
Emas yang diwajibkan zakat meliputi emas perhiasan, emas simpanan seperti jongkong dan mata wang emas. Walau bagaimanapun bagi emas perhiasan iaitu emas yang dipakai di badan, Islam memberi pelepasan berdasarkan corak pemakaian emas setempat yang disebut sebagai uruf. Emas perhiasan hanya diwajibkan zakat apabila melebihi uruf.

Kadar uruf dirujuk kepada pihak berkuasa zakat di negeri masing-masing. Kadar uruf bagi negeri Selangor misalnya, adalah seberat 800g. Namun, ada juga negeri-negeri yang menentukan kadar uruf mereka berdasarkan nilaian Ringgit Malaysia (RM). Berikut adalah jadual uruf emas bagi negeri-negeri di Malaysia.

Bagi emas perhiasan bercampur dengan perhiasan lain seperti batu permata, berat emas boleh diketahui dengan merujuk kepada resit belian. Seandainya tiada resit belian, maka perlu dibuat berdasarkan andaian. Misalnya bagi gelang yang nisbah emas dan batu permata lebih kurang 50:50, maka diandaikan berat emas separuh daripada berat keseluruhan perhiasan itu.

Timbul juga kekeliruan maksud emas dipakai dan emas yang disimpan. Emas yang dipakai bermaksud emas yang dipakai walaupun hanya sekali dalam tempoh setahun, maka dinamakan emas perhiasan. Manakala emas yang langsung tidak dipakai walau sekali dalam setahun, maka dinamakan emas simpanan. Manakala bagi emas yang dijadikan perhiasan atau kelengkapan rumah, misalnya pinggan mangkuk yang diperbuat daripada emas atau gigi yang diperbuat daripada emas, maka ia dikategorikan sebagai emas yang dipakai dan kiraannya adalah sama dengan kaedah emas perhiasan yang dipakai.

Bagi perak pula, nilainya pada hari ini sudah jatuh begitu rendah sehingga memilikinya tidak lagi dianggap sebagai kekayaan. Oleh itu, umat Islam tidak lagi berminat memiliki dan mengumpul barangan perak. Walaupun demikian, perlu diketahui nisab bagi perak, sama ada dipakai atau disimpan ialah 595g. wajib dikeluarkan zakat sekiranya mencapai atau melebihi nisab perak dengan kadar sebanyak 2.5 peratus. Emas yang tidak dipakai seperti emas jongkong, emas yang rosak atau memang senagaja tidak diapaki walau sekali dalam setahun, maka tiada uruf ke atasnya. Apabila beratnya mencapai 85g dan ke atas, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya 2.5%.

Nisab emas

Emas wajib dikeluarkan zakat apabila mencapai berat 85g (20 misqal) sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.

Apabila kamu ada 200 dirham dan cukup haul maka zakatnya 5 dirham dan tidak dikenakan zakat ke atas kamu sehingga kamu memiliki 20 dinar dan cukup satu haul maka zakatnya adalah separuh dinar, begitulah kiraan zakat seterusnya (Riwayat Abu Dawud dan Baihaqi)

Kadar

Kadar zakat emas ialah 1/40 atau 2.5%.

Haul

Satu tahun


0 Komentar untuk "ZAKAT EMAS"

ISU SEMASA

LIKE FACEBOOK

Networkedblogs

Popular Posts

BERITA HARI INI