Islam melarang menghina agama lain - AHMAD PAZIL BIN MD ISA

AHMAD PAZIL BIN MD ISA

BERITA INFORMASI TERKINI

Facebook

Islam melarang menghina agama lainIslam agama yang datang daripada Allah amat mulia dan terpuji. Setiap umat Islam diminta memelihara Islam dan mempertahankannya daripada dicemari oleh musuh-musuh yang jahil dan kufur. Diantara tuntutan Islam bagi memelihara agama ini ialah melarang umatnya menghina agama dan kepercayaan umat lain. Ini akan mendorong mereka melakukan tindak balas yang akan merugikan umat Islam. Islam adalah agama dakwah bukannya pencetus kepada permusuhan. Firman Allah dalam surah Al-An’am ayat 108:

وَلاَ تَسُبُّوْا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوْا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu cerca benda-benda Yang mereka sembah Yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas Dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah Kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu ia menerangkan kepada mereka apa Yang mereka telah lakukan.

Ayat ini diturunkan atas sebab tindakan beberapa kaum Muslimin generasi awal yang mencaci maki sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Qursaisy pun berkata, “Hai Muhammad, engkau hentikan makianmu terhadap sesembahan-sesembahan kami, atau kami akan mencaci maki Rabbmu!”

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam pun melarang kaum Muslimin menghina sesembahan-sesembahan orang kafir, lalu Allah Ta’ala menurunkan surat al-An’am [6] ayat 108 ini.
Keterangan lainnya menyebutkan, dahulu kaum Muslimin mencaci berhala-berhala orang kafir, lantas mereka melakukan balasan dengan menghina Allah Ta’ala secara berlebihan tanpa sedikit pun bekal pengetahuan di dalam dirinya.

Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir Rahimahullahu Ta’ala menjelaskan, “Allah Ta’ala melarang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam dan orang-orang yang beriman untuk mencari maki sesembahan-sesembahan kaum musyrik, meski cacian itu mengandung kemaslahatan.”
Alasan pelarangannya, masih merujuk kepada penjelasan beliau dalam Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, “(Kerana mencaci maki sembahan orang kafir) menimbulkan kerosakan yang lebih besar dari kemaslahatan itu sendiri.”

Hinaan dan cacian sebagian kaum Muslimin terhadap sesembahan-sesembahan kaum kafir akan menjadi alasan bagi orang kafir untuk menghina Allah Ta’ala, padahal Dia Maha Suci dan Maha Mulia.

Satu ayat ini saja sudah menjadi bukti bahawa Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Kita tidak diperkenankan menghina sesembahan-sesembahan orang kafir atau kepercayaan lainnya demi menjaga kemuliaan Allah Ta’ala.

Namun demikian, mereka tetap berhak mendapatkan sentuhan dakwah. Mereka harus diingatkan bahawa jalan yang ditempuh itu keliru. Mereka harus diberitahu bahawa pengakhiran daripada penyembahan kepada selain Allah Ta’ala ialah neraka yang amat berat dan mengerikan siksaannya.
As-Sobuni dalam tafsirnya “Sofwatul tafasir (Jilid 1, m/s 410)” berkata: “Dan janganlah kamu mencela sembahan-sembahan orang musyrikin dan berhala-berhala mereka maka, mereka kelak akan membalasnya dengan celaan kepada Allah dalam keaadaan jahil dan akan bersifat melampau disebabkan mereka tidak mengetahui kebesaran Allah S.W.T.

Ibnu Abbas berkata, orang-orang musyrikin Mekah berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w; “Berhentilah daripada menghina tuhan-tuhan kami ataupun kami akan menghina Tuhan kamu”. Maka Allah menurunkan laranganNya ini.

As-Syaukani berkata dalam tafsirnya “Fathul Qadir” (Jilid 2, m/s149) ketika menafsirkan ayat ini, “ ayat ini menjadi dalil bahawa penyeru kepada kebenaran dan pencegah kebatilan, apabila bimbangkan perbuatan menghina agama orang lain menyebabkan tindakan yang melampau sebagai balasannya, maka hendaklah dia meninggalkan penghinaan itu, bahkan wajib!

Ibnu Kathir berkata dalam tafsirnya “Tafsir Al-Quranil Azim (Jilid 2, m/s 262)”: “Allah melarang Nabi S.A.W dan orang-orang yang beriman daripada menghina sembahan orang-orang musyrikin, walaupun ada kepentingannya, sekiranya kemudharatan lebih besar, iaitu tindakbalas orang kafir yang akan menghina Allah S.W.T.

Prof. Wahbah Az-Zuhaili berkata dalam tafsirnya “Al-Munir (Jilid 7, m/s 327): “Ulama’ berkata bahawa hukum ayat ini kekal iaitu larangan menghina segala kebesaran agama mereka seperti salib, sembahan mereka, tempat ibadat mereka, dan jangan terdedah melakukan perbuatan tersebut kerana ianya seolah-olah menggalakkan maksiat iaitu penghinaan kepada Allah dan Rasulnya”.
Islam melarang ummatnya mencerca, atau mencaci penyembahan agama orang lain. Menghina adalah sifat manusia yang mengikutkan hawa nafsu.

Kewajibaan kita hanyalah menyampaikan ataupun memanggil manusia ke jalan yang benar, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan. Sebab paksaan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, dan mengakibatkan hilangnya sifat ikhlas.

Islam mengajak ummat lainnya supaya sama-sama kembali ke titik pertemuan, kalimah persamaan aitu menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga.

Allah SWT berfirman :
"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" (Q.S.al_Imran:64)

Islam juga melarang kita memaksa orang lain agama untuk memeluk Islam.

"Bagi kamu ugama kamu, dan bagiku ugamaku." (Q.S. Al Kaafiruun: 6)

"Tidak ada paksaan dalam ugama (Islam)" (QS. Al Baqarah: 256)

Islam melarang kita menyakiti hati penganut agama lain dengan tindakan-tindakan yang kotor, kasar, zalim ataupun perbuatan tercela lainnya.

Cuba kita perhatikan kitab suci Al Qur'anul karim yang begitu memuliakan Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi-Nabi yang lainnya.

Bahkan nabi nabi sebelum nabi muhammad saw seperti Nabi Nuh-Ibrahim-musa dan Isa as dimasukan sebagai 'ulul azmi yang mana perjalanan hidup mereka dijadikan teladan dalam kitab suci alquranul karim

Allah swt menjadikan kisah para nabi ulul azmi di dalam al Quran supaya kita umat nabi Muhammad SAW biasa menghargai ajaran ajaran nabi nabi sebelum nabi Muhammad Saw. Islam mengajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain dan tidak menyakiti hati penganut agama lain

Insya-Allah kerukunan antara ummat boleh menjadi kenyataan. Semoga tidak ada lagi saling olok-mengolok dan saling menjatuhkan serta menghina satu dengan yang lain, Al-Qur'an tidak mengajarkan hal yang demikian !

Kesimpulannya ialah penghinaan secara terbuka terhadap agama lain boleh membawa sifat prejudis mereka terhadap Islam. Bahkan kejahatan mereka yang melampau akan merugikan umat Islam apatah lagi dalam suasana sebegini. Allah S.W.T. memerintahkan kita berdakwah bukannya mencela atau menghina. Islam tidak perlu kepada pelaris yang bersifat menghina kepercayaan orang lain. Kerana Islam terlalu indah.0 Komentar untuk "Islam melarang menghina agama lain"

ISU SEMASA

LIKE FACEBOOK

Networkedblogs

Popular Posts

BERITA HARI INI