Islam Melarang Menghina Agama Lain - AHMAD PAZIL BIN MD ISA

AHMAD PAZIL BIN MD ISA

BERITA INFORMASI TERKINI

Facebook

Islam Melarang Menghina Agama LainIslam adalah agama toleransi dan mengajarkan adab juga akhlak terhadap pemeluk agama lain yang berbeza keyakinan dengan agama islam

 Dalil Alquran yang Melarang Umat Muslim Menghina Agama Lain:

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."(QS AL An'am:108)

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat tersebut :

" Allah SWT melarang Rasul-Nya, Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman mencaci Tuhan-tuhan kaum musyrikin, meskipun cacian itu mengandung kemaslahatan, hal itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap Tuhan orang-orang mukmin, padahal Allah adalah "Rabb, yang tiada ilah selain Dia (Tafsiir Ibnu Katsiir Juz 7, Hal. 268, tahqiq :Syaikh Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh.)

Islam melarang ummatnya mencerca, atau mencaci penyembahan agama orang lain. menghina adalah sifat manusia yang mengikutkan hawa nafsu.

Kewajibaan kita hanyalah menyampaikan ataupun memanggil manusia ke jalan yang benar, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan. Sebab paksaan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, dan mengakibatkan hilangnya sifat ikhlas.

Islam mengajak ummat lainnya supaya sama-sama kembali ke titik pertemuan, kalimah persamaan aitu menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga.

Allah SWT berfirman :

"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" (Q.S.al_Imran:64)

Islam juga melarang kita memaksa orang lain agama untuk memeluk Islam.

"untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (Q.S. Al Kaafiruun: 6)

"Tidak ada paksaan dalam memeluk agama" (QS. Al Baqarah: 256)

Islam melarang kita menyakiti hati pemeluk agama lain dengan tindakan-tindakan yang kotor, kasar, zalim ataupun perbuatan tercela lainnya.

Cuba kita perhatikan kitab suci Al Qur'anul karim yang begitu memuliakan Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi-Nabi yang lainnya.

Bahkan nabi nabi sebelum nabi muhammad saw seperti Nabi Nuh-Ibrahim-musa dan isa as Dimasukan sebagai 'ulul azmi yang mana pelajaran hidup mereka dijadikan teladan dalam kitab suci alquranul karim

Allah swt menjadikan kisah para nabi ulul azmi di dalam alquran supaya kita umat nabi Muhammad SAW biasa menghargai ajaran ajaran nabi nabi sebelum nabi Muhammad Saw

Islam mengajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain dan tidak menyakiti hati penganut agama lain

Insya-Allah kerukunan antara ummat boleh menjadi kenyataan. semoga tidak ada lagi saling olok-mengolok dan saling menjatuhkan serta menghina satu dengan yang lain, Al-Qur'an tidak mengajarkan hal yang demikian ! Wallahu a'lam

http://www.beraninews.com/2014/08/islam-melarang-menghina-agama-lain.html
0 Komentar untuk "Islam Melarang Menghina Agama Lain"

ISU SEMASA

LIKE FACEBOOK

Networkedblogs

Popular Posts

BERITA HARI INI